Skip to main content
StroomWijs B.V.

Duidelijk, effectief én met het oog voor anderen

Werken aan StroomWijs? Bekijk onze vacatures


 Snelle service
✔ Jarenlange ervaring
✔ Gediplomeerde inspecteurs
Scope 12-inspectie tegen de beste prijs.
​Tot en met 150 zonnepanelen vanaf
€379,- excl. BTW.Telefoonnummer
085 - 06 011 07
Inspectie Zonnepanelen

Een zonnestroomsysteem dat perfect werkt en volgens de geldende normen is geïnstalleerd, daar worden wij vrolijk van! Het produceert duurzame energie voor uw onderneming en helpt mee met de verduurzaming van Nederland. Wanneer er twijfels zijn of het systeem optimaal functioneert en of deze conform de geldende normen is geïnstalleerd is een onafhankelijke inspectie noodzakelijk. StroomWijs verzorgt deze hoogwaardige inspecties, voor de ondernemer op maat gemaakt of conform het SCIOS Scope 12 model die erkend wordt door uw verzekeraar.  


Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

Een inspectie die speciaal is ontwikkeld voor zonnestroominstallaties. Tijdens de inspectie wordt de zonnepaneelinstallatie compleet gecontroleerd en gekeken of deze voldoet aan de geldende normen en instructies van de fabrikant. De Scope gaat van zonnepaneel tot omvormer en van omvormer tot en met de hoofdverdeelkast. 


De inspectiemethodiek is samengesteld door het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland). Stichting SCIOS beheert deze certificeringsregeling. Zie voor meer informatie de website van SCIOS: www.scios.nl.

Waarom een Scope 12 inspectie?

Tijdens deze controle wordt met name de brandveiligheid van een zonnestroomsysteem beoordeeld. Een Scope 12 inspectie is vaak een eis van de verzekering.

Een Scope 12 keuring mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde inspecteurs die werken bij gecertificeerde inspectiebedrijven. StroomWijs werkt uitsluitend met ervaren inspecteurs die de juiste diploma's hebben behaald. Hiermee leveren wij kwalitatief hoogwaardige inspecties.


Onze werkwijze

Na aanvraag van de offerte zal een van onze medewerkers contact opnemen om samen met u het doel van de inspectie door te nemen en de mogelijkheden te bespreken wanneer de inspectie uitgevoerd kan worden. Wij vragen de benodigde informatie op die nodig is om de inspectie uit te voeren en bereiden de inspectie voor met het schrijven van het inspectieplan. Nadat de inspectie is uitgevoerd stellen wij het inspectierapport op en indien het een scope 12 inspectie betreft is schrijven wij deze resultaten in het SCIOS register bij.
Soms worden er tijdens de inspectie constateringen gedaan waardoor de rapportage niet direct afgemeld kan worden als 'rapport zonder constateringen'. De installateur van de zonnestroom installatie is vaak het eerste aanspreekpunt voor het oplossen van de constateringen. StroomWijs helpt graag na de inspectie met onze kennis en kunde om deze punten op te lossen.

Thermografie zonnepaneel
Infrarood meting zonnepaneel
Scope 12 meting
Scope 12 inspectie
Wat is SCIOS scope 12?

Een inspectie die speciaal is ontwikkeld voor zonnestroominstallaties. Tijdens de inspectie wordt de zonnepaneelinstallatie compleet gecontroleerd en gekeken of deze voldoet aan de geldende normen en instructies van de fabrikant. De Scope gaat van zonnepaneel tot omvormer en van omvormer tot en met de hoofdverdeelkast. 


De inspectie is samengesteld door het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties IKeur en Techniek Nederland). 

Waarom een SCIOS Scope 12 inspectie?

Natuurlijk wilt u als eigenaar van een zonnestroominstallatie de veiligheid zo goed als mogelijk regelen. Met een Scope 12 inspectie wordt gecontroleerd of de PV-installatie aan de geldende normen voldoet. 

Binnen welk termijn kan StroomWijs een scope 12 inspectie uitvoeren?

StroomWijs kent geen wachtlijsten. Daardoor kunnen we uw installatie meestal binnen 6 weken uitvoeren. Heeft u een deadline en wilt u zekerheid of de inspectie op tijd uitgevoerd kan worden? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 085 - 06 011 07.

Is een scope 12 keuring verplicht?

Een SCIOS Scope 12 inspectie is nog niet bij wet verplicht. Het kabinet is wel van plan om deze keuringen voor de agrarische sector bij wet te verplichten. Maar een contractuele overeenkomst en/of een verzekeringsmaatschappij kan dit wel rechtelijk verplichten.

Wie mogen een Scope 12 inspectie uitvoeren?

Een Scope 12 keuring mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde inspecteurs. StroomWijs werkt uitsluitend met ervaren inspecteurs die allen gecertificeerd zijn en ervaren zijn voor het uitvoeren van de Scope 12 keuring. Hiermee leveren wij kwalitatief hoogwaardige inspecties.

Welke werkzaamheden worden tijdens een SIOS Scope 12 uitgevoerd?

Een inspecteur zal documentatie van het systeem opvragen en de inhoud ervan controleren. Daarnaast zal de inspecteur de een visuele controle en diverse metingen uitvoeren.

Wat zijn de kosten van de keuring?

Voor installaties met één aansluiting tot 150 panelen hanteren wij een vaste prijs van € 379,-

De kosten van een inspectie van grotere installaties zijn afhankelijk van het aantal panelen, omvormers en groepenkasten. Daarnaast speelt mee wat type systeem het betreft (gebouwgebonden, in het veld, of drijvend). De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Geeft een scope 12 keuring hinder aan lopende bedrijfsprocessen?

Normaal zal een Scope 12-inspectie geen hinder geven. Een goed inspectiebedrijf zal vooraf met u de inspectie doornemen en zo samen met u bepalen of er mogelijk hinder zal zijn.

Wat is het verschil tussen een scope 12 EBI en PI?

De EBI is een Eerste of Bijzondere Inspectie. Deze wordt uitgevoerd bij nieuwe, of gewijzigde systemen. Als er niets veranderd wordt deze na een paar jaar opgevolgd door de lichtere PI (Periodieke Inspectie).

Moet ik vaker een scope 12 keuring laten uitvoeren?

De termijn tussen twee inspecties is maximaal vijf jaar. Als de installatie tussendoor wordt aangepast, zal er eerder opnieuw gekeurd moeten worden. Ook kan er door een verzekeraar of opdrachtgever een korter inspectie-interval worden gevraagd.

Waarom moet een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf de keuring uitvoeren?

SCIOS beheert en bewaakt het kwaliteitssysteem voor het keuren en inspecteren van technische installaties. Zij controleren of de installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften. Een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf geeft de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog en getoetst kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Mag StroomWijs ook Scope 12-inspecties uitvoeren?

Jazeker! StroomWijs mag Scope 12-inspecties uitvoeren. Certificerende instelling KIWA heeft bij StroomWijs de audit voor Scope 12 uitgevoerd. Het resultaat hiervan is positief. Dat maakt StroomWijs certificaathouder en volledig is gecertificeerd voor het uitvoeren van Scope 12-inspecties.

Waarom een IV-Curve of I-V-Curvemeting?

Bij geschikte instralingsomstandigheden biedt een I-U-curvebeproeving een middel om te meten of de

prestaties van een PV-array aan de toegekende prestaties (volgens de typeplaat) voldoen.
Prestatiemetingen van de PV-streng of HSA en array moeten worden uitgevoerd bij stabiele
instralingsomstandigheden van ten minste 400 W/m2, zoals gemeten in het vlak van de array.